SQL AND ve OR Kullanımı

AND ve OR ifadeleri birden fazla alanda işlem yapılacaksa kullanılan operatörlerdir. AND operatörü birinci durumla beraber ikinci durumunda olduğu zaman kullanılır. OR operatörü ise birinci durum veya ikinci durumun gerçekleşmesi durumunda kullanılır

ANd ve OR Kullanım Biçimi

SELECT  alan_adi1,alan_adi2
FROM tablo_adi
WHERE alan_adi1=sorgu_degeri AND alan_adi2=sorgu_degeri

SELECT  alan_adi1,alan_adi2
FROM tablo_adi
WHERE alan_adi1=sorgu_degeri OR alan_adi2=sorgu_degeri


Örnek Tablo Uygulaması:
Örnek olarak aşağıdaki gibi Personel isimli tablomuz olsun.

id Adi_soyadi Sehir Bolum Meslek_Kodu
1 Salih ESKİOĞLU İstanbul Bilgi İşlem Sorumlusu 1234567
2 Ayhan ÇETİNKAYA Kocaeli İdari İşler Yöneticisi 2345678
3 Serkan ÖZGÜREL Erzincan Muhasebe 3456789
4 İlhan ÖZLÜ İstanbul Bİlgi İşlem Sorumlusu 2345678


Örnek1:

SELECT * FROM Personel WHERE Sehir='İstanbul' AND Bolum='Bilgi İşlem Sorumlusu'

Bu kod tablodaki Sehir alanında İstanbul ve Bolum alanında Bilgi İşlem Sorumlusu yazan kayıtları alır.

Çıktısı:

id Adi_soyadi Sehir Bolum Meslek_Kodu
1 Salih ESKİOĞLU İstanbul Bilgi İşlem Sorumlusu 1234567
4 İlhan ÖZLÜ İstanbul Bİlgi İşlem Sorumlusu 2345678Örnek2:

SELECT * FROM Personel WHERE Sehir='İstanbul' OR Sehir='Kocaeli'

Bu kod Sehir alanında İstanbul veya Kocaeli yazan kayıtları alır.

Çıktısı:

id Adi_soyadi Sehir Bolum Meslek_Kodu
1 Salih ESKİOĞLU İstanbul Bilgi İşlem Sorumlusu 1234567
2 Ayhan ÇETİNKAYA Kocaeli İdari İşler Yöneticisi 2345678
4 İlhan ÖZLÜ İstanbul Bİlgi İşlem Sorumlusu 2345678