SQL LIKE Kullanımı

LIKE operatörü tablomuzda bulunan kayıtlardan belirttiğimiz kriterler uygun olanları seçmek için kullanılır.


LIKE Kullanım Biçimi

SELECT alan_ad(lari)
FROM tablo_adi
WHERE sorgulanacak_alan_adi LIKE sorgulama_degeri

LIKE bir operatördür ve WHERE ile kullanılır. Yani eşittir, büyüktür veya küçüktür işareti yerine kullanılır.

Örnek Tablo Uygulaması:

Örnek olarak aşağıdaki gibi Personel isimli tablomuz olsun.

id Adi_soyadi Sehir Bolum Meslek_Kodu
1 Salih ESKİOĞLU İstanbul Bilgi İşlem Sorumlusu 1234567
2 Ayhan ÇETİNKAYA Kocaeli İdari İşler Yöneticisi 2345678
3 Serkan ÖZGÜREL İstanbul Finans Yöneticisi 3456789Örnek1:

SELECT *
FROM Personel 
WHERE Sehir LIKE 'İ%'

Burada dikkat edilecek nokta LIKE ifadesinden sonra % işaretinin kullanılmasıdır. Bu örnekte Sehir alanında İ harfi ile başlayan kayıtlar seçilmiştir. % işareti İ harfinden sonra kalan karakteri temsil eder. Yani bu sorgunun anlamı: Sehir alanındaki verilerden İ harfi ile başlayan kayıtları seç.

Çıktısı:

id Adi_soyadi Sehir Bolum Meslek_Kodu
1 Salih ESKİOĞLU İstanbul Bilgi İşlem Sorumlusu 1234567
3 Serkan ÖZGÜREL İstanbul Finan Yöneticisi 3456789Örnek2:

SELECT *
FROM Personel 
WHERE Bolum LIKE '%Yönetici%'

Bu kodda Bolum alanının herhangi bir yerinde (başında, ortasında veya sonunda) Yönetici kelimesini seçecektir.

Çıktısı:

2 Ayhan ÇETİNKAYA Kocaeli İdari İşler Yöneticisi 2345678
3 Serkan ÖZGÜREL İstanbul Finans Yöneticisi 3456789

ÖNEMLİ BİLGİ: NOT kelimmesi ile belirtilen değere sahip olmayan kayıtlar seçilir

Örnek3:

SELECT *
FROM Personel 
WHERE Bolum NOT LIKE '%Yönetici%'

Bu kod Bolum alanının herhangi bir yerinde Yönetici yazmayan kayıtları seçer.

Çıktısı:

id Adi_soyadi Sehir Bolum Meslek_Kodu
1 Salih ESKİOĞLU İstanbul Bilgi İşlem Sorumlusu 1234567