SQL IN Kullanımı

IN operatörü belirtilen tek bir alanda birden fazla değeri aramak için kullanılır.

IN Kullanım Biçimi

SELECT alan_ad(lari)
FROM tablo_adi
WHERE sorgulanacak_alan_adi IN (aranacak_deger1,aranacak_deger2,...)

IN bir operatördür ve WHERE ile kullanılır.

Örnek Tablo Uygulaması:

Örnek olarak aşağıdaki gibi Personel isimli tablomuz olsun.

id Adi_soyadi Sehir Bolum Meslek_Kodu
1 Salih ESKİOĞLU İstanbul Bilgi İşlem Sorumlusu 1234567
2 Ayhan ÇETİNKAYA Kocaeli İdari İşler Yöneticisi 2345678
3 Serkan ÖZGÜREL Erzincan Finans Yöneticisi 3456789
4 İlhan ÖZLÜ İstanbul Muhasebe 3456723


Örnek1:

SELECT *
FROM Personel 
WHERE Sehir IN ( 'İstanbul','Kocaeli')

Bu kod ile Sehir alanında İstanbul ve Kocaeli yazan kayıtlar seçilir.

Çıktısı:

id Adi_soyadi Sehir Bolum Meslek_Kodu
1 Salih ESKİOĞLU İstanbul Bilgi İşlem Sorumlusu 1234567
2 Ayhan ÇETİNKAYA Kocaeli İdari İşler Yöneticisi 2345678
4 İlhan ÖZLÜ İstanbul Muhasebe 3456723