SQL CREATE TABLE Kullanımı

CREATE TABLE ifadesi ile var olan veritabanımıza yeni bir tablo oluşturulur. Bu işlemi yapabilmek için mevcut kullanıcımızın tablo oluşturma yetkisine sahip olması gerekmektedir.

CREATE TABLE Kullanım Biçimi

CREATE TABLE
(
alan_adi1 veri_tipi(boyut),
alan_adi2 veri_tipi(boyut),
alan_adi3 veri_tipi(boyut),
....
)

alan_adi: tablomuzdaki verinin depolanacağı alan adı belirtilir.
veri_tipi:
ilgili alanın hangi veri tipinde olacağını belirtir (varchar, integer, double vb.)
boyut:
ilgili alanın en fazla olabilecek boyutu belirtir.
Kullanılabilecek veri tipleri ve açıklamalarına buradan ulaşabilirsiniz.


Örnek:
Personel isminde yeni bir tablo oluşturmak için kullanılacak kod aşağıdaki gibidir.

CREATE TABLE Personel
(
id int,
adi_soyadi varchar(25),
sehir varchar(15),
bolum varchar(15),
medeni_durum bolean
)

Bu kod ile id isminde bir sayısal alan, boşluklar dahil olmak üzere numara ve harften oluşan 25 karakterli adi_soyadi, 15 karakterli sehir ve bolum ile medeni_durum adında bolean yani "evet-hayır", "var-yok", "1-0" gibi sadece iki seçenekli bir alan tanımlanıyor. Oluşan tabloda herhangi bir kayıt olamayacaktır.

Çıktısı:

id adi_soyadi sehir bolum medeni_durum