SQL CONSTRAINTS Kullanımı

CREATE TABLE ifadesi ile var olan veritabanımıza yeni bir tablo oluşturulur. Ancak oluşturulacak tablo alanlarının belli başlı kriterlere göre oluşmasını isteyebiliriz. Sadece bir alan için bunu yapabileceğimiz gibi bütün alanlar içinde uygulayabiliriz.

CONSTRAINTS Kullanım Biçimi

CREATE TABLE
(
alan_adi1 veri_tipi(boyut) constraint_adi,
alan_adi2 veri_tipi(boyut) constraint_adi,
alan_adi3 veri_tipi(boyut) constraint_adi,
....
)


Kullanılabilecek kriterler aşağıdaki gibidir:


NOT NULL:
Alanında boş geçilemeyeceğini belirtir.
UNIQUE: Bu alana girilecek verilerin hiç biri birbirine benzeyemez. Yani tekrarlı kayıt içeremez.
PRIMERY KEY: Not Null ve Unique kriterlerinin her ikisini birden uygulanmasıdır.
FOREIGN KEY: Başka bir tablodaki kayıtlarla eşleştirmek için alandaki kayıtların tutarlılığını belirtir.
CHECK: Alandaki değerlerin belli bir koşulu sağlaması için kullanılır.
DEFAULT: Alan için herhangi bir değer girilmezse, varsıyalan olarak bir değer giremeyi sağlar.

Yuklarıdaki kriterlerin detaylı açıklamalarını sol taraftaki menüden ilgili kriter ismine tıklayarak öğrenebilirsiniz.