SQL NOT NULL Kullanımı

Tablomuza kayıt girerken  NOT NULL kriteri ile belirleyeceğimiz alan veya alanların boş geçilmesini engelleyebiliriz. NOT NULL kriteri tabloyu ilk defa oluştururken belirlenebileceği gibi daha sonra ALTER yapısı ile de belirleyeceğmiz alanlara NOT NULL kriterini verebiliriz.

NOT NULL Kullanım Biçimi

CREATE TABLE
(
alan_adi1 veri_tipi(boyut) NOT NULL,
alan_adi2 veri_tipi(boyut) ,
alan_adi3 veri_tipi(boyut) ,
....
)


NOT NULL kriterini birden fazla alana uygulayabiliriz. Yukarıdaki kullanım biçiminde sadece bir alana nasıl uygulanacağı gösterilmiştir.

Örnek1:
Create Table
(id int NOT NULL,
adi_soyadi varchar(20) ,
Meslek varchar(10)
)
Yuklarıdaki örnekte, id numarası alanının boş geçilmemesi gerektiği için sadece id alanını NOT NULL kriteri ile yapıladırılmıştır.

Örnek2:
Create Table
(id int NOT NULL,
adi_soyadi varchar(20) NOT NULL ,
Meslek varchar(10)
)
Yuklarıdaki örnekte, id numarası ve isimin boş geçilmemesi gerektiği için id ve adi_soyadi alanları  NOT NULL kriteri ile yapıladırılmıştır.