SQL GROUP BY Kullanımı

Bir fonksiyonu kullanırken bazı durumlarda GROUP BY fonksiyonu ile belli alanlara göre gruplamak gerekebilir.


GROUP BY Kullanım Biçimi

SELECT alan_adi1, fonksiyon(alan_adi2)
FROM tablo
GROUP BY (alan_adi)

Aşağıdaki gibi Ürünler tablomuz olsun

id Urun_adi Fiyat
1 Buzdolabı 1500
2 LCD TV 1850
3 Çamaşır Makinesi 950
4 Çamaşır Makinesi 850

Örnek1:

SELECT Urun_adi, SUM(Fiyat)
FROM Urunler
Group By Urun_adi

Çıktısı:

Urun_adi Expr1000
Buzdolabi 1500
LCD TV 1850
Çamaşır Makinesi 1800

Örnekte Urun_adi alanına göre bir gruplama işlemi yapılmıştır. Ve her grubun fiyatı ayrı olarak toplanmıştır. Burada görüldüğü üzere alan adı Expr1000 olarak görünmekedir. Aşağıdaki örnekte bu ismi daha anlamlı hale nasıl getirildiğinigörebilirsiniz.

Örnek2:

SELECT Urun_adi, Count(Urun_adi) AS Urun_adedi
FROM Urunler
Group By Urun_adi

Çıktısı:

Urun_adi Urun_adedi
Buzdolabi 1
LDC TV 1
Çamaşır Makinesi 2

Burada ürünler gruplanıp, hangi üründen kaç tane olduğu bilgisi elde edilmiş. Burada AS ile ilgili alanın adı daha anlamlı bir hale getirilmiştir.