SQL LCase() ve Lower() Kullanımı

LCase() fonksiyonu ile metin tipindeki alanlardaki verileri ufak karaktere çevirmeye yarar. Alandaki verilen hepsi veya bir kısmı büyük karakterle yazılmış olabilir. Bu fonksiyon ile bütün karakterler ufak harfe çevrilir.

LCase() Kullanım Biçimi

Select LCase(alan_adi) From Tablo

LOWER() Kullanım Biçimi

Select LOWER(alan_adi) From Tablo

MS SQL Server 'da LOWER kullanılır.

Aşağıdaki gibi tablomuz olsun.

id Personel_adi
1 Salih ESKİOĞLU
2 Ayhan ÇETİNKAYA
3 Serkan ÖZGÜREL
4 İlhan ÖZLÜ


Örnek:
SELECT LCase(Personel_adi) AS Personel_adi_ufak
FROM Personeller

Çıktısı:

Personel_adi_ufak
salih eskioğlu
ayhan çetinkaya
serkan özgürel
ilhan özlü

İlgili alandaki tüm karakterler ufak harfe çevirir. Burada AS ifadesini kullanarak alana geçici bir isim verilmiştir. Eğer AS ifadesini kullanmasaydık ilgili alan adı Exr1000 olarak gözükecekti.

Örnek 2:
SELECT LOWER(Personel_adi) AS Personel_adi_ufak
FROM Personeller

Çıktısı:

Personel_adi_ufak
salih eskioğlu
ayhan çetinkaya
serkan özgürel
ilhan özlü

Bu kod MS SQL Server tarafında kullanılan koddur. Yani LCase yerine LOWER kullanılmıştır. Ama çıktısı aynıdır.